Català  |  Español
Home · Productes · Practicables · MAGNA RPT

Practicables

Es prioritza l’estanquitat i la robustesa, la incansable recerca de l’estalvi energètic, mitjançant l’aïllament tèrmic i, alhora, el màxim confort ,mitjançant l’aïllament acústic. Innombrables possibilitats i combinacions arquitectòniques i la traça impecable que confereix el caràcter Innaltech.

 
 

MAGNA RPT

El tancament de la Magna es fa mitjançant la tecnologia patentada “Dual magnetic system”, que consisteix en una doble junta central. La primera és la tradicional junta d’EPDM, mentre que la segona està formada per gomes magnetitzades amb diferents càrregues elèctriques. La teconologia 'Dual' aporta uns magnífics resultats d’estanquitat i estabilitat i també una reducció extra del coeficient tèrmic U. A més, incrementa el confort de la llar gràcies a una major atenuació acústica.

Prestacions en banc d’assajos
Permeabilitat a l’aire: 4
Estanquitat a l’aigua: E1200
Resistència al vent: C4
Atenuació acústica: 33 dB
Transmitància tèrmica: 1,91

Dimensions: 1600 x 2100. Vidre: 4/16/4 baix emissiu

 

Compartir

 

Descarregar pdf